Igavesti meiega

Tarmo “Tarts” Teder (31.03.1974-31.05.2019). Ulmeühingu liige  


   Henn-Kaarel Hellat (5.04.1932-13.10.2017). Ulmeühingu auliige