Liikmeks astumine

Liikmeks astumiseks on vajalik esitada liikmeks astumise avaldus (võib saata meiliga) ja tasuda liikmemaks.

Liikmeks astumise avaldusel peavad olema sinu kontaktandmed, et saaksime sind teavitada Ulmeühingu aastakoosolekust, kus valitakse juhatus ja kinnitatakse majandusaasta aruanne, ning et saaksid koosoleku protokolli koos märkega liikmemaksu suuruse kohta. 2011. a. kinnitas üldkoosolek liikmemaksuks 13 eurot.

Liikmeks astumise avaldus Wordi formaadis – tõmba see enda arvutisse, täienda ja allkirjasta digitaalselt ning saada seejärel kontaktmeiliaadressile.

Ulmeühingu kontaktmeiliaadress on juhatus(at)ulme.ee

MTÜ Eesti Ulmeühing arvelduskonto Swedbankis EE422200221014406123