Liikmetele ja liikmeks astujatele

Liikmemaksu maksmine:
Alates aastast 2021 on liikmemaksuks 20.- eurot aastas.
Saaja: MTÜ Eesti Ulmeühing
Arvelduskonto Swedbankis: EE422200221014406123
Selgitustesse kirjutada kelle eest ja mis aasta liikmemaks maksti.

Liikmeks astumine: tuleb esitada Liikmeks astumise avaldus Wordi formaadis – tõmba see enda arvutisse, täienda ja allkirjasta digitaalselt ning saada seejärel kontaktmeiliaadressile. Tasuda tuleb ka liikmemaks.

Liikmeks astumise avaldusel peavad olema sinu kontaktandmed, et saaksime sind teavitada Ulmeühingu aastakoosolekust, kus valitakse juhatus ja kinnitatakse majandusaasta aruanne.

Ulmeühingu kontaktmeiliaadress on juhatus(at)ulme.ee