Liikmeks astumine

Liikmeks astumiseks on vajalik esitada liikmeks astumise avaldus (võib saata meiliga) ja tasuda liikmemaks. Alates aastast 2021 on liikmemaksuks 20.- eurot aastas.

Liikmeks astumise avaldusel peavad olema sinu kontaktandmed, et saaksime sind teavitada Ulmeühingu aastakoosolekust, kus valitakse juhatus ja kinnitatakse majandusaasta aruanne.

Liikmeks astumise avaldus Wordi formaadis – tõmba see enda arvutisse, täienda ja allkirjasta digitaalselt ning saada seejärel kontaktmeiliaadressile.

Ulmeühingu kontaktmeiliaadress on juhatus(at)ulme.ee

MTÜ Eesti Ulmeühing arvelduskonto Swedbankis EE422200221014406123