Statuut

Eesti Ulmeühingu aastaauhinna “Stalker” statuut

Kinnitatud Eesti Ulmeühingu juhatuse poolt

1. Üldsätted
1.1. Eesti Ulmeühingu aastaauhind “Stalker” (edaspidi “Stalker”) on kirjandusauhind, mida antakse välja alates aastast 1998.
1.2. “Stalker” antakse välja üks kord aastas.
1.3. Auhinnaks on aukiri. Võimaluse korral võib sellele lisanduda autoritaies ja/või rahaline auhind.

2. “Stalkeri” eesmärk
2.1. “Stalker” väljendab ulmelugejate tunnustust, aitab propageerida ulmet laiemalt, sealhulgas edendada eestikeelset ulmekirjandust.

3. “Stalkeri” kategooriad
3.1. “Stalker” antakse välja ulmežanri kuuluva kirjandusteose eest. Ulmežanri kuuluvaks loetakse teaduslik fantastika (SF), fantaasia- (fantasy) ja õuduskirjandus (horror). Õuduskirjandus kvalifitseerib žanri, kui selles sisaldub üleloomulik element.
3.2. “Stalker” antakse välja järgmistes kategooriates:
· Parim tõlkeromaan
· Parim antoloogia või kogumik
· Parim tõlkejutt
· Parim eesti autori romaan
· Parim eesti autori lühiromaan või jutustus
· Parim eesti autori lühijutt
· Teenete auhind
3.3. Lühijutu (short story) kategoorias hinnatakse jutte pikkusega kuni 7499 sõna, lühiromaani (novella) või jutustuse (novelette) kategoorias hinnatakse teoseid pikkusega 7500 kuni 39 999 sõna ja romaani (novel) kategoorias hinnatakse teoseid pikkusega üle 40 000 sõna.
3.4. Näidendeid hinnatakse vastavalt sõnade arvule samas kategoorias juttude või jutustustega.
3.5. Eesti Ulmeühingul on õigus jätta mõnes kategoorias auhind välja andmata. Pretendentide vähesuse korral on õigus ka kategooriaid kokku panna (näiteks “parim tõlkeraamat” eraldi “tõlkeromaani” ja “antoloogia/kogumiku” asemel). Kui eesti autori romaani kategoorias on alla 5 pretendendi, liidetakse need tõlkeromaani kategooriaga ja nimetatakse kategooria ümber parima romaani kategooriaks. Võimalik on ka parima eesti autori romaani ja parima eesti autori kogumiku kategooria liitmine parima eesti autori ulmeraamatu kategooriaks. Kui parima eesti autori lühijutu või parima eesti autori jutustuse kategoorias on alla 5 pretendendi, liidetakse need kategooriad ja nimetatakse ümber kategooriaks “parim eesti autori jutt”.
3.6. Eesti autori teoseks loetakse algupärandis eesti keeles kirjutatud teost. Eesti rahvusest, Eesti kodaniku või Eestis elava autori teos, mis on kirjutatud mõnes muus keeles, võib kvalifitseeruda eesti autori teoseks vaid juhul, kui autor selle ise eesti keelde ümber kirjutab. Kui selle tõlgib keegi teine, on see tõlketeos.

4. “Stalkeri” saajad
4.1. Parima tõlkeromaani “Stalker” antakse romaani avaldanud kirjastusele, aukirja saab ka tõlkija.
4.2. Parima antoloogia või kogumiku “Stalker” antakse originaalantoloogia või -kogumiku koostajale, aukirja saab ka kirjastus; nn valmiskogumiku võidu korral saab “Stalkeri” kirjastus. Eesti autori kogumiku puhul antakse “Stalker”autorile.
4.3. Parima tõlkejutu “Stalker” antakse tõlkijale, raamatus ilmunud tõlkejutu puhul saab aukirja ka kirjastus.
4.4. Parim eesti autori romaani, lühiromaani või jutustuse ja lühijutu “Stalker” antakse autorile.

5. “Stalkeri” määramise kord
5.1. “Stalker” määratakse eelmisel aastal esmakordselt ilmunud teose eest. Ilmumisaastaks loetakse raamatu tiitellehel märgitud aasta, ajakirjapublikatsiooni puhul ajakirja ilmumise aasta. Kordustrükke ei arvestata.
5.2. Internetipublikatsioonide puhul loetakse ilmumisaastaks avalikult kättesaadavaks tegemise aasta.
5.3. Tervikromaanid, mida eesti kirjastus on erinevalt originaalist välja andmisel osadeks jaganud, lähevad hindamisele aastal, kui ilmub viimane osa.
5.4. Näidendite ilmumumisaastaks loetakse näidendi trükis ilmumise, mitte lavastamise aasta.
5.5. “Stalker” määramine toimub ülevabariigilise lugejahääletuse teel. Hääletusnimekirjad valmistab ette ja hääletuse korraldab Eesti Ulmeühing. Hääletajate ring ei ole piiratud, kuid iga kategooria kohta saab hääletada vaid ühel korral. Hääletamine toimub e-kirja teel või vastavas internetikeskkonnas.
5.6. Hääletusnimekirjad kinnitatakse hiljemalt iga aasta 31. märtsiks ja avaldatakse Eesti Ulmeühingu koduleheküljel www.ulme.ee
5.7. Iga lugeja saab hääletada kõikides kategooriates (v.a teenete auhind – vt punkt 5.9.). Hea tava järgi autorid, tõlkijad ja koostajad iseendale hääli ei anna.
5.8. Hääletuses osaleja ei pea hindama kõiki kategooriaid. Kategooriasiseselt tuleb reastada esimesed kolm kohta. Punktide liitmisel tähendab esimene koht 5 punkti, teine koht 3 punkti ja kolmas koht 1 punkti. “Stalker” omistatakse teosele, mille punktisumma on kategooria suurim. Võrdse punktisumma korral saab “Stalkeri” teos, mis võrdse punktisumma juures on kogunud rohkem esikohti. Kui ka esikohtade arv on võrdne, läheb “Stalker” jagamisele.
5.9. Teenete “Stalkeri” andmise otsustab Eesti Ulmeühingu juhatus ühehäälselt. Teenete “Stalker” antakse panuse eest Eesti ulme arengusse.

6. Laureaatide autasustamine
6.1. “Stalkerid” antakse laureaatidele üle Eesti Ulmeühingu iga-aastasel kokkutulekul.
6.2. Täielikud hääletustulemused koos punktisummadega avalikustatakse Eesti Ulmeühingu kodulehel www.ulme.ee pärast iga-aastase kokkutuleku toimumist hiljemalt ühe kuu jooksul.