Liikmeks astumine

Liikmeks astumine: tuleb esitada Liikmeks astumise avaldus Wordi formaadis – tõmba see enda arvutisse, täienda ja allkirjasta digitaalselt ning saada seejärel kontaktmeiliaadressile. Tasuda tuleb ka liikmemaks.

Liikmeks astumise avaldusel peavad olema sinu kontaktandmed, et saaksime sind teavitada Ulmeühingu aastakoosolekust, kus valitakse juhatus ja kinnitatakse majandusaasta aruanne.

Ulmeühingu kontaktmeiliaadress on juhatus(at)ulme.ee